Wesprzyj nas

Oferta dla firm

Jeśli nasze działania przypadły Ci do gustu i masz ochotę zaangażować swoją firmę w pomoc dla dzieci z niepełnosprawnościami lub seniorów, serdecznie Cię zapraszamy! Niezależnie od tego, czy już masz konkretny pomysł na współpracę, czy dopiero zastanawiasz się, jak możecie razem działać na rzecz tych wartościowych celów, towarzyszymy Ci w każdym kroku.

Jesteśmy otwarci na różnorodne inicjatywy i partnerstwa, które przyczynią się do poprawy życia tych, którzy potrzebują szczególnej troski.

Nie czekaj! Jeśli chcesz być częścią pozytywnych zmian i wnosić istotny wkład w społeczność, skontaktuj się z nami już dziś. Wspólnie możemy tworzyć środowisko, w którym każde dziecko z niepełnosprawnościami czy każdy senior odczuje wsparcie i zrozumienie.

Biznes wspiera dzieci niepełnosprawne i seniorów!

Współpraca z nami to wiele korzyści dla Twojej firmy.

Wizerunek firmy

Wzmacniasz pozytywny wizerunek firmy jako podmiotu odpowiedzialnego społecznie i zaangażowanego społecznie.

Wpływ na zmianę społeczną

Włączenie w działania na rzecz wyrównywania szans i przełamywania barier.

Działania

Włączasz się w działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz seniorów

Lojalność

Zwiększasz lojalności klientów i pracowników firmy.

Promocja

Promujesz produkty i/lub usługi na rynku w kraju i zagranicą.

Rozwój pracowników

Zwiększenie ich wiedzy w zakresie wyzwań związanych z doświadczeniem niepełnosprawności i wieku senioralnego.

Zwiększenie świadomości Firmy

Zdobycie doświadczeń i informacji niezbędnych do współpracy z pracownikami i klientami doświadczającymi niepełnosprawności oraz w wieku senioralnym.

Wsparcie działań wizerunkowych Firmy

Możliwość dodania logotypu Firmy do sekcji Wspierają nas na stronie Fundacji, ustaloną komunikację w kanałach mediów społecznościowych Fundacji oraz innych kanałach komunikacji.

Zwiększenie grupy odbiorców

Promocja działań i produktów wśród osób z niepełnosprawnościami oraz w wieku senioralnym.

Formy współpracy

Darowizna

Wsparcie działań statutowych Fundacji.

Wolontariat pracowniczy

Zaangażowanie osób pracujących w Firmie w działania Fundacji.

Wspólny projekt

Wypracowanie działania lub produktu, który możemy zrealizować razem.