Na co idą pieniądze

Nasze projekty

Pierwsza planowana inwestycja – Centrum Geriatrii

Kompleks składa się z dwóch modułów: część mieszkalna (oznaczona jako budynek B) oraz infrastruktura obsługująca pensjonariuszy (zidentyfikowana jako budynek A). Te dwa komponenty obiektu są połączone poprzez łącznik.

Ogólna forma budynku jest utrzymana w duchu minimalizmu. Wyjątkowym akcentem w strukturze jest łącznik, którego ściana osłonowa przypomina delikatne skrzydła drzewa, nadając całości unikalny charakter.

Projekt konstrukcyjny zakłada niskoprofilowy budynek, nieprzekraczający 10.5 m wysokości (bez uwzględnienia ewentualnego podpiwniczenia).

Wyróżniki architektoniczne:

  • Woda, będąca symbolem życia, jest nieodłącznym składnikiem projektu, wpisującym się w architekturę budynku i nadającym jej dodatkowy wymiar. Niecka wody umieszczony na zewnątrz budynku harmonijnie łączy się z taflą wody wewnętrznego basenu oraz znajdującą się w holu budynku. Niezwykłym elementem jest kaskada, spływająca po ścianie z pierwszego piętra do niecki na parterze. W odbiciu wody doskonale widać kontury budynku oraz symboliczne drzewa. Otwarte przestrzenie nad wodą, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku, stanowią idealne miejsce do chwili relaksu i odpoczynku.

  • Drzewa, które reprezentują kontynuację pokoleń, ludzkie korzenie oraz życie, zostały artystycznie wkomponowane w strukturę budynku. Pierwsza ściana przy wejściu w symboliczny sposób ukazuje splecione wiekowe drzewa. Otaczające budynek, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, młode, zielone drzewa, tworzą naturalne otoczenie. Ten aspekt architektury ma na celu stworzenie przyjaznej, zielonej przestrzeni dla mieszkańców i personelu obiektu.

  • Łącznik pomiędzy obiema budynkami został przemyślany jako wielozadaniowa strefa. Na parterze zlokalizowano przestronny hall wejściowy z obszernym stanowiskiem recepcyjnym. W antresoli wydzielono przestrzeń do wypoczynku i spotkań mieszkańców. Tam będzie możliwość gry w szachy oraz inne planszowe gry, czytania oraz delektowania się kawą. Charakterystycznymi elementami tej przestrzeni są kurtynowa ściana nawiązująca do kształtu drzewa, zimowy ogród z wyraźnie eksponowanym „żywym murem” obok recepcji oraz wewnętrzny kaskadowy wodospad, spływający do basenu z wodą. Cała aranżacja ma stworzyć przyjemną, zieloną enklawę w obrębie budynku. Zgodnie z zasadami projektowania zrównoważonego, łącznik spełnia również rolę energetyczną, gromadząc ciepło dla budynku. Południowo skierowana przeszklona ściana ma służyć nagrzewaniu budynku, by później efektywnie wykorzystywać to ciepło wewnątrz obiektu.

Nasze cele

POWOŁANIE EUROPEJSKIEGO INSTYTUTU SENIORALNEGO (połączymy Geriatrię, Gerontologię, Reumatologię, Rehabilitację, Psychiatrię, Psychologię)
WDROŻENIE INNOWACYJNEGO MODELU ZARZĄDZANIA OPIEKĄ SENIORALNĄ (WIEKIEM SENIORA)

Problem starzenia się społeczeństwa nie dotyczy tylko Polski i stał się wyzwaniem współczesności – zarówno dla Europy, jak i świata. Prognozy ONZ przewidują, że do 2030 r. odsetek ludności Europy powyżej 65. r.ż. wyniesie 23,8%. Współcześnie według danych za 2017 r. do państw UE z najwyższym współczynnikiem starości, czyli udziałem ludności w wieku 65+ w ogólnej populacji, należą: Włochy (22,3%), Grecja (21,5%), Niemcy (21,2%), i Portugalia (21,1%)12. Sytuacja Polski (16,5%) jest tylko „pozornie” korzystna na tle Europy, zmieni się ona bowiem diametralnie w ciągu najbliższych dekad. Już w 2050 r. Polska stanie się jednym z krajów europejskich z najwyższym współczynnikiem starości, który wzrośnie dwukrotnie i wyniesie ponad 30%.

Polska od wielu lat plasuje się w pierwszej trzydziestce krajów demograficznie starych na świecie. W Polsce starzenie się ludności zaczęto obserwować już na początku lat 70-tych5 (próg starości demograficznej wg ONZ wynosi 7-10% osób w wieku 65+ w populacji). Należy dodać, że wpływ na starzenie się ludności ma także spadek liczby urodzeń. W latach 1990-2005 udział ludności w wieku 65 lat i więcej wzrósł z 10,1% do 13,2% (osiągnięty został próg zaawansowanej starości demograficznej, który wg ONZ wynosi powyżej 10% ). Zgodnie z danymi GUS w Polsce stale wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym – wg danych pomiarowych za 2017 r. w Polsce odnotowano ponad 6,4 mln osób w wieku emerytalnym (dla porównania w 2004 r. emeryci w Polsce stanowili nieco ponad 4,5 mln). Już w kolejnym roku pomiarowym (2018) odnotowano ponad 6,8 mln osób w wieku poprodukcyjnym. Jest to wzrost o prawie 400 tys. osób w wieku emerytalnym w stosunku do danych za 2017 r.

(źródło: Starzenie się społeczeństwa – wyzwanie dla rynku pracy, aktywizacja pracowników 50+, Raport przygotowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez Instytut Analiz Rynku Pracy Sp. z o.o., https://iarp.edu.pl)