Przedsiębiorcze dzieci

Fundacja przygotowuje projekt edukacyjny dla dzieci ze szkół podstawowych.

Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji w zakresie przedsiębiorczości. Projekt skupia treści z zakresu ekonomii i zarządzania. Dzieci będą rozwijać takie cechy jak: kreatywność, samodzielność, zdolność planowania, organizowania i rozwiązywania problemów w twórczy sposób. Kształtowane będą m.in. umiejętności pracy w grupie, przyjmowania ról grupowych, efektywnego zarządzania czasem, skutecznego komunikowania się, negocjowania oraz zdolności dostosowania się do panujących na rynku reguł. Młodzi ludzie zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu prowadzenia własnej firmy oraz podejmowania w przyszłości decyzji dot. ponoszenia odpowiedzialności za własną sytuację finansową.

Uczestnicy projektu zdobytą wiedzę merytoryczną i praktyczną będą mogli wykorzystać w dorosłym życiu lub wesprzeć w tym obszarze inne osoby.

I edycję przedsięwzięcia w roku szkolnym 2023/2024 planujemy przeprowadzić w szkołach podstawowych w Lublinie i Warszawie.

Zapraszamy szkoły podstawowe z terenu Lublina, Warszawy i okolic tych miast do zadeklarowania chęci udziału w projekcie.