Kawiarenka, mój pierwszy biznes

Informacja o projekcie

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości edukacji w zakresie przedsiębiorczości w placówkach oświatowych. Projekt skupia treści z zakresu ekonomii i zarządzania. Rozwijane będą takie cechy jak: kreatywność, samodzielność, zdolność planowania, organizowania i rozwiązywania problemów w twórczy sposób. Kształtowane będą m.in. umiejętności pracy w grupie, przyjmowania ról grupowych, efektywnego zarządzania czasem, skutecznego komunikowania się, negocjowania oraz zdolności dostosowania się do panujących na rynku reguł. Młodzi ludzie zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu prowadzenia własnej firmy oraz podejmowania w przyszłości decyzji dot. ponoszenia odpowiedzialności za własną sytuację finansową.

W ramach projektu zorganizowany zostanie cykl zajęć aktywizujących, w którym zostaną przeprowadzone warsztaty, prelekcje, zajęcia plastyczne w oparciu o książkę „Kawiarnia. Mój pierwszy biznes. Kreatywny zeszyt ćwiczeń” Justyny Bereźniackiej. Uczestnicy projektu zdobędą merytoryczną i praktyczną wiedzę z zakresu zakładania, prowadzenia i rozwijania własnej firmy, którą będą mogli wykorzystać w dorosłym życiu lub wesprzeć w tym obszarze inne osoby. Opanują umiejętność realizacji zadań jako wynik zdobywania przez jednostkę doświadczeń związanych z procesem uczenia się.

„Biznes od kuchni”.

Dodatkowo przeprowadzone zostaną zajęcia praktyczne w działającej na rynku restauracji, połączone z degustacją. W trakcie zajęć dzieci będą miały możliwość zapoznania się z zapleczem gastronomicznym w restauracji oraz procesem technologicznym przygotowywania i wydawania posiłków.

Oferta dla dzieci z klas
4 i 5 szkół podstawowych

Koszty grupy 15 osób: 7 080 zł – 472 zł/dziecko

Koszty grupy 20 osób: 8 145 zł – 408 zł/dziecko

W ramach projektu
zaplanowano:

  • 15 godz. zajęć teoretycznych
  • wizytę i zajęcia praktyczne w restauracji (2 godz. zajęć)
  • opiekę nad dziećmi w trakcie wyjścia na zajęcia praktyczne do restauracji
  • podręcznik – zeszyt ćwiczeń „Kawiarnia. Mój pierwszy biznes. Kreatywny zeszyt ćwiczeń” Justyny Bereźniackiej
  • materiały biurowe na zajęcia
  • opiekę koordynatora projektu
  • świetną kreatyną zabawę

Realizacja projektu przez Fundacje – non profit

Fundacja po swojej stronie, w ramach działań statutowych, gwarantuje: koordynatora projektu, który przygotuje nauczycieli do prowadzenia zajęć, materiały szkoleniowe (prezentacje) dla nauczycieli, obsługę prawną, księgową oraz rozliczenie przedsięwzięcia.

Koordynator projektu: Ewa Walczuk, adres email: ewalczuk@gmail.com